De Medisch Pedicure is goed uitgerust om voeten te handelen die bestempeld worden als risicovoet door een onderliggende aandoening als bijvoorbeeld reuma, vaatlijden, diabetes, kanker, spasmen en parkinson. Soms indiceren wij voeten op leeftijd ook als risicovoet doordat de huid heel kwetsbaar is. Naast het behandelingen van de risicovoet heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van nagelregulatie en -reparatie, anti-druk technieken en orthesiologie. Daarmee worden de behandelmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematieken aanzienlijk vergroot.

Is een medische voetzorg anders dan een normale behandeling?

In principe niet. We behandelen net als bij gewone voetzorg alle voorkomende voetproblemen, maar we zijn wel extra alert op klachten die horen bij onderliggende aandoeningen. Aanvullende voetonderzoeken om een volledig beeld te krijgen van de behandeling die de voeten nodig hebben kan onderdeel van de behandeling zijn. Sommige zorgverzekeringen vergoeden een behandeling van een risicovoet als u bent doorverwezen door uw huisarts. Informeren bij uw zorgverzekering kan dus zinvol zijn.

Wij nodigen u graag uit om een afspraak te maken.